Om Trombone

Bokförlaget Trombone -

Poesi, prosa, Svavel och Epifysik

 

Trombone AB startade 2005 och har utgivit ett fyrtiotal titlar.

 

Förlagets utgivningsfokus är svensk samtidspoesi och prosa, men några översättningar har också publicerats. Bland de utgivna författarna kan nämnas Marguerite Duras, Christer Hermansson, Peter Lucas Erixon och Morten Søndergaard.

 

Trombone har också en mindre utgivning av läroböcker inom medicinsk fackprosa och radiologi. Titeln HRCT – pattern recognition and differential diagnosis of lung disease finns att tillgå både på engelska och svenska.

 

Den 27-28 mars kan du besöka oss på Textival i Göteborg.

 

Den 24-27 september finns vi på Bok & Biblioteksmässan.