Aktuellt

Aktuellt på Trombone


ORDAPOTEKET PRISAS

Ordapoteket har valts ut som ett av 25 verk från 2021 års

bokproduktion som tilldelas Svensk Bokkonsts diplom för

"föredömligt producerade böcker". Verken ställs ut på

Kungliga Bibliotekets och alla vinnande verk kommer

representera Sverige i den internationella boktävlingen Die

Schönsten Bücher aus aller Welt som varje år ställer ut på

mässorna i Leipzig och Frankfurt. Det kan också bli aktuellt

att böckerna visas upp på andra utställningar i Sverige och

internationellt under året.


Ordapoteket är skapat av Morten Søndergaard, tolkat till

svenska av Jonas Rasmussen, och för formgivningen står

Andreas Peitersen på Wrong Studio. Ett stort tack för

ekonomiskt stöd ska riktas till danska Statens Kunstfond

och Grosserer L.F. Foghts Fond. Och tack förstås till Svensk

Bokkonst för denna förnämliga utmärkelse!


Köp Ordapoteket, enklast och billigast (350:- plus porto), genom att maila handla@trombone.se


NELSON BALL-SAMLING LAGOM TILL BOKMÄSSAN

Nelson Ball (1942–2019) var en kanadensisk poet, oberoende

förläggare och bokhandlare inom raritetslitteratur. Ball gav

under sin livstid ut ett stort antal titlar, mestadels mindre

så kallade chapbooks. Idag anses Ball vara en av Kanadas

mest ansedda och inflytelserika poeter utanför huvudfåran.


I samlingsvolymen 54 har Charlotte Jung och Eva Ribich gjort

ett urval med Ball-dikter från 17 av hans verk. De har även

översatt och skrivit förordet, vilket ger en mycket klargörande

ingång till Balls estetik och författarskap. Dikterna är som oerhört

koncentrerade snapshots – ofta bara på ett drygt tiotal ord – 

som med precision sätter fingret på verkligheten, tillvaron,

existensen.


Pris 120:- (+ porto) vid beställning direkt från förlaget.


TVÅ NYA SVAVELTITLAR

Luisa Famos På väg

Luisa Famos (1930–1974) bodde större delen av sitt liv i den

schweiziska bergsbyn Ramosch, men studerade i Paris och levde

fyra år i Latinamerika. Famos skrev på rätoromanska, Schweiz

fjärde och egnaste språk. Hennes produktion är inte stor – bara

två diktsamlingar – men mycket betydelsefull. Dikterna är

koncentrerade, ordknappa och intensiva. Ur enkla

livsomständigheter och den omgivande alpnaturen utvinner

hon personligt allvar och livsdramatik. I På väg, nr. 24 i

Trombones Svavelserie, har nu ett urval dikter för första gången

översatts till svenska av Ingmar Söhrman och Jonas Ellerström.

 

Lina Hagelbäck Låt oss aldrig tala ut

Lina Hagelbäck debuterade med den prosalyriska Violencia

(2013) som nominerades till Borås Tidnings debutantpris. Hon

har sedan dess gett ut ett flertal diktsamlingar och belönats av

Samfundet De Nio samt fått Kallebergerstipendiet av Svenska

Akademien. I Låt oss aldrig tala ut, nr. 25 i Trombones

Svavelserie, behandlas en kärlekssorg, samt en katt i nautisk

miljö, allt med Hagelbäcks starkt koncentrerade språk och

slående neologismer.


Svavelserien kostar 40:-/st. (+ porto) vid beställning direkt från förlaget.

För mer info. om prenumeration och köp av flera titlar se här.TROMBONES LJUD- OCH E-BÖCKER!

Trombone har påbörjat en omfattande digitalisering. Flera av förlagets titlar finns nu att tillgå som ljud- och e-böcker på landets bibliotek, strömningstjänster samt i sedvanliga internetbokhandlar. Här följer en lista över förlagets hittills digitaliserade titlar. De inlästa Svavel-titlarna hittar du att lyssna på under Svavelserien. Det blir ständigt fler ...


• Världens kortaste antologi 🎧

• Svensk haiku (antologi), e-📖

• Daniil Charms och jag av Fredrik Ahlfors, e-📖
• Arne Ljunghed och de små röda jävlarna av Fredrik Ahlfors, e-📖 +🎧
• Remington av Fredrik Ahlfors, e-📖 + 🎧

• Uthamn av Fredrik Ahlfors, e-📖

• Den här diktsamlingen ges ut i samarbete med ...

av Fredrik Ahlfors & Björn Wickenberg, e-📖

• Ola Julén - Orissa och bortom av Christer Boberg, e-📖
• Terpsitone av Christer Boberg, e-📖 + 🎧

• Revel av Christer Boberg, e-📖

• Sekvensen om pappersblomman av Christer Boberg, e-📖

• Haiku av Christer Boberg, 🎧
• Jordkropp av Clara Bolmsjö, e-📖
• Fotismer av Peter Lucas Erixon, 🎧

• Sista rester av det vilda av Peter Lucas Erixon, e-📖

• Naturlyrik av Dan Gustavsson  🎧

• Kontorsmannen av Christer Hermansson e-📖
• Att spela squash i ett rum utan väggar av Louise Juhl Dalsgaard, 🎧
• Jag har 33 aforismer och du är en av dem av Sebastian Siddhartha Larsson, 🎧

• Därur orden av Jonas Rasmussen, 🎧

• Eftervärlden av Jonas Rasmussen, e-📖
• Kvar av Eva Ribich, 🎧

• Akut sol av Morten Søndergaard, 🎧

• Kan poeter bo i vanliga villakvarter?/Världseländet genom solglasögonen

av Björn Wickenberg, e-📖 + 🎧

• Kyoto av Björn Wickenberg, e-📖 

• Landsortsdjupet av Björn Wickenberg, e-📖

• Woodstock av Björn Wickenberg, e-📖